Warme aandacht voor mensen

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting Samen Zorgen. Op de locaties Liefkenshoek in Heteren, De Hoge Hof in Herveld en in ontmoetingscentrum De Verbinding in Zetten. Zorgzame medewerkers en vrijwilligers zetten zich van harte voor u in.

Deskundig, royaal en warm. Zo is onze zorg en dienstverlening. Met elkaar kleuren medewerkers, vrijwilligers, bewoners en cliënten het leven. Zelfstandig waar dat kan en met goede zorg waar dat nodig is. Ervaar het zelf.


   

Locaties

 

Activiteiten

 

ZorgThuis

 

Bekijk hier de algemene brochure van Stichting Samen Zorgen

Zoals u via de media heeft kunnen vernemen, gaat er het een en ander veranderen in de zorg. Voor meer informatie hierover, kunt u kijken op deze website van het Ministerie Volksgezondheid en Sport: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl

 

Nieuws en ontwikkelingen


 

In voor Zorg

Stichting Samen Zorgen neemt sinds het najaar 2015 deel aan het stimuleringsprogramma “In voor Zorg” van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. Dit betekent dat SSZ gedurende 1,5 jaar wordt ondersteund ( door twee coaches) bij de belangrijke trajecten t.a.v. kwaliteitsontwikkeling. De ondersteuning door “In voor Zorg” richt zich met name op de uitwerking en implementatie van de visie en het meerjarenbeleid van SSZ.

Visie

Het kernproces van Stichting Samen Zorgen is aandacht, zorg (*) en dienstverlening aan mensen op hoge leeftijd die een zelfzorgtekort hebben op grond van hun somatische en/of psycho-geriatrische conditie. Het zorg- en dienstverleningsproces richt zich op kwetsbare oudere medemensen. De grondhouding van medewerkers is het voortdurend zoeken naar optimale ondersteuning, ruimte voor mens-zijn, zingeving en betekenis van deze oudere. Dat vraagt om kennis van zaken, inzicht in de levensfase van ouderen, professionele kennis en compassie/inlevingsvermogen. Ontwikkeling van visie vraagt om scholing en opleiden van medewerkers in de visie en de methodiek. Hiertoe worden een basistraining visie en de SSZ-benadering opgezet en worden vervolg- en bijscholingen georganiseerd.

(*) = verzorging, verpleging, begeleiding, paramedische en farmaceutische zorg en behandeling
 

Meerjarenbeleid en Visie van Stichting Samen Zorgen.

Het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2017 “investeren in de toekomst” is besproken in de verschillende geledingen van de organisatie en er bestaat een breed draagvlak voor het voorgenomen beleid.


Meerjaren beleidsplan 2015-2017 Stichting Samen Zorgen
"Investeren in de toekomst"

 

Voor medewerkers


 

Laatste Nieuws

 

Wijziging spreekuur Sociaal Kernteam Liefkenshoek:
Vanaf maandag 18 januari van 11 tot 12 uur in de Serre.
 

Voor onze locatie Liefkenshoek in Heteren zoeken wij een vrijwillig chauffeur voor onze bus. Het gaat hierbij specifiek om het verzorgen van het vervoer van onze bewoners, met name op de maandagen en de donderdagen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ellen Maassen (026)4722214.

Voor onze locatie De Hoge Hof in Herveld zoeken wij een vrijwillig chauffeur voor onze bus. Het gaat hierbij specifiek om het verzorgen van het vervoer van onze bewoners, met name op de donderdagen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ellen Maassen (0488)452541.

Oproep voor vrijwilligers

Liefkenshoek is op zoek naar vrijwilligers om begeleiding te geven aan dementerende ouderen tijdens het schilderen op de dinsdag ochtend.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Miriam Teunissen van Manen (026)4722214.

Scootmobiel uitleen

Wist u dat u in De Hoge Hof en Liefkenshoek gratis gebruik kunt maken van een scootmobiel? In de folder ‘gratis scootmobiel uitleen in Overbetuwe’ vindt u meer informatie over de voorwaarden die aan het lenen van een scootmobiel verbonden zijn. Ook de receptioniste kan u meer informatie verstrekken.

Vrijwilligersfeest Liefkenshoek

Op donderdag 5 november heeft het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaatsgevonden. Het thema was Western. De in stijl gemaakte foto's kunnen bij de receptie afgehaald worden.