Warme aandacht voor mensen

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting Samen Zorgen. Op de locaties Liefkenshoek in Heteren, De Hoge Hof in Herveld en in ontmoetingscentrum De Verbinding in Zetten. Zorgzame medewerkers en vrijwilligers zetten zich van harte voor u in.

Deskundig, royaal en warm. Zo is onze zorg en dienstverlening. Met elkaar kleuren medewerkers, vrijwilligers, bewoners en cliënten het leven. Zelfstandig waar dat kan en met goede zorg waar dat nodig is. Ervaar het zelf.


   

Locaties

 

Activiteiten

 

ZorgThuis

 

Bekijk hier de algemene brochure van Stichting Samen Zorgen

Zoals u via de media heeft kunnen vernemen, gaat er het een en ander veranderen in de zorg. Voor meer informatie hierover, kunt u kijken op deze website van het Ministerie Volksgezondheid en Sport: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl

 

Nieuws en ontwikkelingen


In voor Zorg

Stichting Samen Zorgen gaat vanaf het najaar 2015 deelnemen aan het stimuleringsprogramma “In voor Zorg” van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. Dit betekent dat SSZ gedurende 1,5 jaar wordt ondersteund ( door twee coaches) bij de belangrijke kwaliteitsontwikkeltrajecten, die voor ons actueel zijn. De ondersteuning door “In voor Zorg” zal zich met name richten op de uitwerking en implementatie van de visie en het meerjarenbeleid van SSZ.

Visie

Het kernproces van Stichting Samen Zorgen is aandacht, zorg (*) en dienstverlening aan mensen op hoge leeftijd die een zelfzorgtekort hebben op grond van hun somatische of psycho-geriatrische conditie. Het zorg en dienstverleningsproces richt zich op kwetsbare oudere medemensen. De grondhouding van medewerkers is het voortdurend zoeken naar optimale ondersteuning, ruimte voor mens-zijn, zingeving en betekenis van deze oudere. Dat vraagt om kennis van zaken, inzicht in de levensfase van ouderen, professionele kennis en compassie/inlevingsvermogen. Ontwikkeling van visie vraagt om scholing en opleiden van medewerkers in de visie en de methodiek. Hiertoe zal een basistraining visie en SSZ-benadering worden opgezet en er worden vervolg- en bijscholingen georganiseerd.

(*) = verzorging, verpleging, begeleiding, paramedische en farmaceutische zorg en behandeling

Meerjarenbeleid en Visie van Stichting Samen Zorgen.

Het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2017 en de Visie van SSZ zijn inmiddels besproken in verschillende geledingen van de organisatie en er bestaat een breed draagvlak voor het voorgenomen beleid. Als ook de operationalisering van het meerjarenbeleid is besproken en goedgekeurd , dan worden deze beleidsuitgangspunten formeel vastgesteld. Omdat we het belangrijk vinden om over deze ontwikkelingen zorgvuldig te communiceren, denken we na en vragen we advies over de wijze waarop we de interne communicatie hierover het beste kunnen vorm geven.

 

Voor medewerkers


 

Laatste Nieuws


Voor onze locaties Liefkenshoek en De Hoge Hof zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Heeft u interesse? Lees hier meer.


Vrijwilligersfeest Liefkenshoek
Op donderdag 5 november heeft het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaatsgevonden. Het thema was Western. De in stijl gemaakte foto's kunnen bij de receptie afgehaald worden.