Warme aandacht voor mensen

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting Samen Zorgen. Op de locaties Liefkenshoek in Heteren, De Hoge Hof in Herveld en in ontmoetingscentrum De Verbinding in Zetten. Zorgzame medewerkers en vrijwilligers zetten zich van harte voor u in.

Deskundig, royaal en warm. Zo is onze zorg en dienstverlening. Met elkaar kleuren medewerkers, vrijwilligers, bewoners en cliënten het leven. Zelfstandig waar dat kan en met goede zorg waar dat nodig is. Ervaar het zelf.


   

Locaties

 

Activiteiten

 

ZorgThuis

 

Bekijk hier de algemene brochure van Stichting Samen Zorgen

Zoals u via de media heeft kunnen vernemen, gaat er het een en ander veranderen in de zorg. Voor meer informatie hierover, kunt u kijken op deze website van het Ministerie Volksgezondheid en Sport: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nieuws en ontwikkelingen


In voor Zorg

Stichting Samen Zorgen neemt sinds het najaar 2015 deel aan het stimuleringsprogramma “In voor Zorg” van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. Dit betekent dat SSZ gedurende 1,5 jaar wordt ondersteund ( door twee coaches) bij de belangrijke trajecten t.a.v. kwaliteitsontwikkeling. De ondersteuning door “In voor Zorg” richt zich met name op de uitwerking en implementatie van de visie en het meerjarenbeleid van SSZ.

Visie

Het kernproces van Stichting Samen Zorgen is aandacht, zorg (*) en dienstverlening aan mensen op hoge leeftijd die een zelfzorgtekort hebben op grond van hun somatische en/of psycho-geriatrische conditie. Het zorg- en dienstverleningsproces richt zich op kwetsbare oudere medemensen. De grondhouding van medewerkers is het voortdurend zoeken naar optimale ondersteuning, ruimte voor mens-zijn, zingeving en betekenis van deze oudere. Dat vraagt om kennis van zaken, inzicht in de levensfase van ouderen, professionele kennis en compassie/inlevingsvermogen. Ontwikkeling van visie vraagt om scholing en opleiden van medewerkers in de visie en de methodiek. Hiertoe worden een basistraining visie en de SSZ-benadering opgezet en worden vervolg- en bijscholingen georganiseerd.

(*) = verzorging, verpleging, begeleiding, paramedische en farmaceutische zorg en behandeling
 

Meerjarenbeleid en Visie van Stichting Samen Zorgen.

Het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2017 “investeren in de toekomst” is besproken in de verschillende geledingen van de organisatie en er bestaat een breed draagvlak voor het voorgenomen beleid.


Meerjaren beleidsplan 2015-2017 Stichting Samen Zorgen
"Investeren in de toekomst"

 

Nieuwsbrief Nu voor Later

 

Klik hier voor de 1e editie van april 2016

 

 

Voor medewerkers


 

Laatste Nieuws

 

Artikel in het magazine "Served" van Deli XL

Zomaar een ochtend op het Hofplein in Zorgcentrum De Hoge Hof. Terwijl de ene groep bewoners wenskaarten in elkaar zet, luistert een andere groep aandachtig naar de man in zijn witte koksbuis. Chef Bas Mittelmeijer vertelt ronduit over de kunst van het taartjes maken en geeft daarna zelf het goede voorbeeld.

 

Videoteam Liefkenshoek bestaat 30 jaar

Op 7 april j.l. vierden we het 30-jarig bestaan van het videoteam van Liefkenshoek. Creatief als ze zijn, verzorgden de leden van het team zelf een feestprogramma voor alle bewoners, buren en andere belangstellenden. We hopen nog lang van de beelden en creativiteit van het videoteam te mogen genieten. Klik hier voor een indruk van de middagactiviteit.

Lovende tekst over de zorg binnen Stichting Samen Zorgen

 

Zorg zoals die is bedoeld, bij Stichting Samen Zorgen, de Hogehof in Herveld. Gisteren was de uitvaart van onze moeder, die haar laatste jaren in De Hogehof heeft gewoond. De laatste weken op een verpleegafdeling.

Bij het afscheid van moeder heb ik het volgende gezegd: "Als je de kranten en tv zou geloven, zou je denken dat je maar beter niet in een verzorgingshuis kunt wonen. Kom dan maar eens in de Hogehof: dan weet je wel beter! Jullie zijn niet alleen deskundig maar ook... inlevend en lief. Bijna altijd maakte ma er opmerkingen over: “Ze zijn hier goed voor me, er wordt goed voor me gezorgd.” En dat hebben wij ook gemerkt. Nooit was iets teveel, altijd stonden jullie klaar, altijd in overleg met ons.

Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor. Dit is zorg zoals die is bedoeld! Lieve mensen van de Hogehof, medebewoners, verzorgenden, mensen van het restaurant, van de facilitaire dienst, de vele vrijwilligers: dank jullie wel!"

De beeldvorming over de zorg wordt nogal eens bepaald door de negatieve incidenten die er helaas zijn. Ons beeld wordt bepaald door de inzet van al die medewerkers van zorginstellingen, zoals de Hogehof, die het leven van mensen in een kwetsbare periode waardevol maken.