Cliëntenraad: spreekbuis voor
bewoners en cliënten

Een bewoners- of cliëntenraad is de spreekbuis voor bewoners en cliënten. Stichting Samen Zorgen heeft twee cliëntenraden: in De Hoge Hof en in Liefkenshoek.

Wat doet een cliëntenraad?
In de cliëntenraad krijgen alle cliënten van Stichting Samen Zorgen en ZorgThuis de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan. Dat gebeurt via cliëntvertegenwoordiging.

Contact met cliëntenraad
Hebt u interesse in deelname aan de cliëntenraad neem dan contact op met de manager zorg en behandeling. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de  cliëntenraad. De namen zijn op te vragen bij de receptie.

 

 
   
   
 
 
 

Contact

Zorgadvies op maat? Vragen over beschikbaarheid van appartementen?
Bel met
Miriam Teunissen van Manen (Woonzorgbemiddelaar)

0488-452541

of

06-22467129

 

of mail naar:
m.teunissenvanmanen@stgsamenzorgen.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:30


Voor vragen over wijkverpleging kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

0488-820217